Boek

Aankomstdatum

Vetrekdatum

Aantal personen

Accomodaties

Laws

Introductie

GESTIONI BENACENSI S.P.A. heeft deze website gerealiseerd met als doel om gebruikers en klanten te informeren en diensten te verlenen.

Voorwaarden

Het bezoeken van deze pagina's betekent dat de gebruiker de volgende voorwaarden accepteert:
- de documentatie, beelden, de merken en al hetgeen op deze pagina's wordt gepubliceerd en is weergegeven is eigendom van GESTIONI BENACENSI S.P.A. en van desbetreffende eigenaars;
- geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard betreffende de inhoud van deze pagina's en het gebruik dat derden ervan kunnen maken;
- deze website is beschermd door infomatiesystemen om het verlies, misbruik en wijziging van informaties tegen te gaan;
- deze website bevat links naar andere websites. GESTIONI BENACENSI S.P.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud noch voor het privacy-beleid en de veiligheid van deze websites.

Copyright

De op de website gepubliceerde inhoud, tekst, grafische afbeeldingen, bestanden, tabellen, beelden en informatie, worden beschermd door de bestaande wet op het auteursrecht (Wetsbesluit nr. 633/41) en op de rechten op industriële eigendom. De inhoud van deze Website is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik; op geen enkele wijze mag de inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verstuurd, doorgestuurd of verspreid, behalve in het geval van een eenvoudige registratie op computer voor persoonlijk gebruik zonder commerciële doeleinden; ook wanneer gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan, dienen betreffende aanwijzingen en/of opmerkingen over eigendom van de gebruikte inhoud volledig te worden nageleefd. Ieder op deze website genoemd product of bedrijf zijn merken van de respectievelijke eigenaren of rechthebbenden en kunnen worden beschermd door patenten en/of copyright, verleend of geregistreerd door de betreffende autoriteiten. Ze kunnen derhalve uitsluitend voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik worden gedownload of gebruikt: niets, ook niet gedeeltelijk, mag worden gekopieerd, gewijzigd of met winstoogmerk verkocht worden of voor eigen voordeel worden aangewend. Gebruik, publicatie, verspreiding of overname van de gepubliceerde inhoud van de Website op andere Websites op internet, behalve na toestemming van rechthebbende van deze inhoud, is verboden. De Website kan hypertekstlinks naar andere websites op internet bevatten. In dat geval oefent GESTIONI BENACENSI S.P.A. geen enkele controle uit op de inhoud van deze websites en heeft, dientengevolge, geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de waarachtigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en het bijwerken ervan.

Beperkte verantwoordelijkheid

GESTIONI BENACENSI S.P.A. wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade, hetzij directe, incidentele, consequentiële of indirecte, noch voor verlies van of schade aan gegevens, winstverderving, verlies van goodwill, zaken of kansen als gevolg van het bezoeken of gebruik van de Website; met andere woorden door de onmogelijkheid om de Website of daar gepubliceerde inhoud te gebruiken en ook het bezoeken van derde websites die door hypertekstlinks beschikbaar komen, of het gebruik ervan, met andere woorden door de onmogelijkheid om deze of de inhoud die daar wordt gepubliceerd te gebruiken.

Omdat we geen enkele controle uitvoeren over de gepubliceerde inhoud, kan GESTIONI BENACENSI S.P.A. niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onwettige handelingen via de Website. GESTIONI BENACENSI S.P.A. zal in elk geval ervoor zorgen om, na daarvoor bestemde meldingen, met de grootst mogelijke zorg de inhoud die naar eigen onafhankelijk oordeel of, in ieder geval, op last van Justitie, schadelijk is, te verwijderen.

Dit gedeelte van de Website kan op elk moment worden gewijzigd. Gebruikers dienen hiervan voortdurend visie te nemen. Gebruik van de Website houdt een volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van bovengenoemde clausules in.

Toepasbare wet en bevoegde rechtbank

Voor ieder geschil dat uit dit document zou kunnen voortvloeien heeft de desbetreffende rechtbank bevoegdheid en zijn de wetten en regelgevingen van Italiaanse wet van toepassing.

Gebruik van de Website

In geen geval kan GESTIONI BENACENSI S.P.A. verantwoordelijk worden gesteld voor enigerlei schade van welke natuur dan ook die direct of indirect is veroozaakt door het bezoek van de Website, door incompetentie of onmogelijkheid de Website te bezoeken door uw toewijzing en gebruik van mededelingen op de Website. GESTIONI BENACENSI S.P.A. zal op de website bijgewerkte informaties plaatsen, maar kan niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan garanderen. GESTIONI BENACENSI S.P.A.behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en de Wettelijke Voorschriften op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Toegang tot gelinkte externe websites

GESTIONI BENACENSI S.P.A.draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor websites die via links op de websites kunnen worden bezocht, die als eenvoudige dienst worden aangeboden aan Internetgebruikers. Het feit dat GESTIONI BENACENSI S.P.A.deze links levert, wil niet zeggen dat de websites worden goedgekeurd en GESTIONI BENACENSI S.P.A. ontkent alle verantwoordelikheid betreffende hun kwaliteit, inhoud en grafische afbeeldingen. GESTIONI BENACENSI S.P.A. is eveneens niet verantwoordelijk voor informatie die de Gebruiker heeft verkregen via het bezoek aan de links die verbonden zijn met GESTIONI BENACENSI S.P.A. daarom zijn alleen de rechthebbenden van de websites verantwoordelijk wat betreft de volledigheid en nauwkeurigheid van de informaties die daar aanwezig zijn, waar men onder hun voorwaarden toegang tot heeft.

Download

De voorwerpen, producten, programma's en procedures die eventueel op deze website kunnen worden gedownload zoals technische en commerciële documenten, software enz. zijn, tenzij anders vermeld, beschikbaar onder de door de rechthebbende gestelde voorwaarden. Hetgeen van deze website te downloaden is, wordt beschermd door copyright, gebruikersrechten en/of kopie van de respectievelijke eigenaars; daarom vraagt GESTIONI BENACENSI S.P.A. u om de gebruikersvoorwaarden en rechten te lezen en ontkent zij uitdrukkelijk alle daarmee samenhangende verantwoordelijkheid.

Computervirussen

GESTIONI BENACENSI S.P.A. garandeert niet dat de website zonder fouten of virussen is GESTIONI BENACENSI S.P.A. diens leveranciers en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor schade die gebruikers ondervinden ten gevolge van dergelijke destructieve elementen.

Waar zijn wij

Via Fossalta, 42
37017 - Lazise (VR) - IT
Tel +39 0457590456 - Fax +39 045 7590939
info@pianidiclodia.it