Reservér

Ankomstdato

Afrejsedato

Antal personer

Indkvarteringer

Laws

Baggrund

GESTIONI BENACENSI S.P.A. har udformet webstedet med henblik på at give brugerne og kunderne oplysninger og tilbyde tjenesteydelser.

Betingelser

Adgangen til disse sider kræver, at brugeren accepterer følgende betingelser:
- Dokumentationen, billederne, mærkerne og alle øvrige materialer, som offentliggøres på disse sider, tilhører GESTIONI BENACENSI S.P.A. og de respektive ejere.
- Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på disse sider samt for tredjemands brug af indholdet.
- Webstedet er beskyttet af IT-udstyr for at undgå datatab, misbrug og ændring af oplysningerne.
- Webstedet indeholder links til andre websteder. GESTIONI BENACENSI S.P.A. kan ikke gøres ansvarlig for indholdet eller for politikken for behandlingen af personoplysninger og sikkerheden på disse websteder.

Ophavsret

Webstedets indhold (både tekst, grafik, filer, tabeller, billeder og oplysninger) er beskyttet af den gældende lovgivning vedrørende ophavsrettigheder (lov nr. 633/41) samt lovgivningen om industrielle ejendomsrettigheder. Webstedets indhold er udelukkende til personligt brug. Dette indebærer, at indholdet ikke må kopieres, gengives, offentliggøres, downloades, videresendes, overføres eller distribueres på andre måder. Dette gælder med undtagelse af pc-registreringen til eget personligt brug og ikke-kommercielle formål. Ved tilladelse til privat brug skal de respektive angivelser og/eller ejendomsoplysninger vedrørende det anvendte indhold fastholdes uændret. Produkter eller virksomheder, der nævnes på dette websted, er varemærker tilhørende de respektive ejere eller indehavere og kan være beskyttet af patenter og/eller ophavsrettigheder, som er blevet tildelt eller registreret af de kompetente myndigheder. De må således kun downloades eller benyttes til eget personligt brug og ikke-kommercielle formål. Der må derfor ikke ske nogen kopiering, ændring eller videresalg (heller ikke delvist) med henblik på indtjening eller nogen som helst form for brug. Det er forbudt at bruge, offentliggøre, distribuere og inddrage webstedets indhold på andre websteder, medmindre dette sker efter tilladelse fra indehaverne af de pågældende rettigheder. Webstedet kan indeholde hyperlinks til andre websteder. I dette tilfælde kontrollerer GESTIONI BENACENSI S.P.A. ikke indholdet på de pågældende websteder og kan således ikke gøres ansvarlig for det pågældende websteds ægthed, pålidelighed, nøjagtighed, fuldstændighed og opdatering.

Ansvarsfraskrivelse

GESTIONI BENACENSI S.P.A. kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller tilfældige skader, for afledte eller indirekte skader samt for tab eller ødelæggelse af data, mistede muligheder for indtjening, goodwill, forretninger eller muligheder, som er afledt af adgangen til eller brugen af webstedet (dvs. den manglende mulighed for brug af webstedet eller af det på webstedet offentliggjorte indhold), og videre af adgangen til tredjemands sider via hyperlinks eller brugen heraf (dvs. den manglende mulighed for brug af disse websteder eller af det på disse websteder offentliggjorte indhold).

GESTIONI BENACENSI S.P.A. udfører ingen form for kontrol af det offentliggjorte indhold og kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle ulovligheder, som begås via dette websted. GESTIONI BENACENSI S.P.A. forpligter sig under alle omstændigheder til så hurtigt som muligt efter meddelelse herom at fjerne indhold, som skønnes at være krænkende eller som under alle omstændigheder erklæres krænkende i henhold til foranstaltning fra domstolene.

Dette afsnit på webstedet kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Brugerne er forpligtet til konstant at holde opsyn. Brugen af webstedet indebærer indgåelse af en aftale med fuld gyldighed og ubetinget accept af ovennævnte vilkår.

Gældende lovgivning og kompetent domstol

Enhver tvist med relation til dette dokument løses ved domstolen ved virksomhedens hjemsted, og lovene og forordningerne i den italienske retsorden finder anvendelse.

Brug af webstedet

GESTIONI BENACENSI S.P.A. kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skader, som direkte eller indirekte skyldes adgang til webstedet, manglende evne eller manglende mulighed for at opnå adgang til webstedet, tillid til og brug af oplysningerne på webstedet. GESTIONI BENACENSI S.P.A. opdaterer webstedet men garanterer ikke oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed. GESTIONI BENACENSI S.P.A. forbeholder sig ret til at ændre indholdet af webstedet og de juridiske notater på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående meddelelse herom.

Adgang til andre websteder via links

GESTIONI BENACENSI S.P.A. kan ikke gøres ansvarlig med hensyn til de websteder, hvortil der kan opnås adgang via linksene på webstedet. Linksene fungerer som en simpel tjeneste for netværksbrugerne. Den omstændighed, at GESTIONI BENACENSI S.P.A. angiver disse links, er ikke udtryk for en godkendelse af webstederne, deres kvalitet, indhold og grafik, og GESTIONI BENACENSI S.P.A. kan på ingen måde gøres ansvarlig. Endvidere kan GESTIONI BENACENSI S.P.A. ikke gøres ansvarlig for de oplysninger, som brugeren har indhentet gennem adgangen til de websteder, hvis links foreslåes af GESTIONI BENACENSI S.P.A.. Det er således udelukkende indehaverne af webstederne, der bærer ansvaret for fuldstændigheden og korrektheden af oplysningerne på de websteder, hvortil der opnås adgang på de af de respektive indehavere fastsatte betingelser.

Download

Objekterne, produkterne, programmerne og eventuelle procedurer på dette websted til download af eksempelvis teknisk og kommerciel dokumentation, software osv. er tilgængelige på de af indehaveren fastsatte betingelser, medmindre andet er angivet. Materialer, som downloades fra dette websted, er beskyttet af ophavsrettigheder, brugs- og/eller ejendomsrettigheder for de pågældende ejere. GESTIONI BENACENSI S.P.A. anmoder derfor brugeren om at kontrollere betingelserne for brug og rettighederne og anser sig selv for at være fritaget for ethvert ansvar i den henseende.

IT-virus

GESTIONI BENACENSI S.P.A. garanterer ikke, at webstedet er fri for fejl eller virus. GESTIONI BENACENSI S.P.A. samt virksomhedens leverandører og medarbejdere er ikke ansvarlige for skader, som påføres brugeren som følge af disse elementers ødelæggende karakter.

Find vej

Via Fossalta, 42
37017 - Lazise (VR) - IT
Tlf. +39 0457590456 - Fax +39 045 7590939
info@pianidiclodia.it